تأثیر رسانه‌های جمعی در بازنمایی انتقال ارزش‌های فرهنگی اجتماعی زنان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 5-26

زهرا خضری؛ تهمینه شاوردی؛ عاصمه قاسمی


بررسی چرایی تنوع‌یابی دین‌داری در جامعه ایرانی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 27-46

یاور عیوضی؛ محمد تقی دشتی


رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 29-49

عباس ابراهیمی؛ اصغر اسلامی تنها؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی


بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر در علوم طبیعی نوین

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 29-48

حسن قره باغی؛ داود فاضل فلاورجانی


مولفه ‌های سبک زندگی با تاکید بر دیدگاه اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-56

حسن یوسف زاده


نقش حاکمان در ‌‌دین ‌پذیری جامعه؛ مطالعه موردی گزاره «النَّا سُ عَلَى‏ دِینِ‏ مُلُوکِهِم»

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 37-56

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محسن کبیری راد


بررسی عوامل و جریان‌های اقتصادی مؤثر در توسعه‌ علوم طبیعی نوین

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 39-58

داود فاضل فلاورجانی؛ حسن قره باغی


سمن‌ها و توانمندسازی زنان در ایران و بنگلادش

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 50-78

رقیه کرمانیان؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ بنت الهدی بنایی


تحلیل مبانی انسان‌شناختی نظریه‌های امپریالیستی ‌اکتساب‌محور

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 57-78

محمد دینمحمدی؛ مهدی حسین زاده یزدی؛ رضا لطفی مغانجوقی


ارز ش‌های جمع‌گرایانه ایرانیان:فراتحلیل نوع‌دوستی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 57-82

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ الهام عباسی


روش‌شناسی بنیادین مفهوم «سنت» در اندیشه آنتونی گیدنز با رویکردی انتقادی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 59-78

علی خدیوی؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی


بررسی نشانه‌شناختی پدیده انگشتر در میدان نقش‌جهان اصفهان

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 79-110

کریم خانمحمدی؛ مریم غازی اصفهانی


نظام دانش‌آموختگی جامعةالمصطفی بر مبنای الگوی تحلیلی زنجیره ارزش

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 79-105

محمدحسین هاشمیان؛ روح اله دهقانی


واکاوی رابطه طرح قرآنی قوامیت مرد در خانه با آرامش خانواده با رویکرد روان‌شناسی مثبت

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 79-102

مریم رستگار؛ محمد صدقی الانق؛ علی پیرهادی؛ یعقوب عباسی


تحلیل مضمون عوامل موثر بر فرهنگ تضاد نزد ایرانیان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 83-102

یاور عیوضی؛ محمد تقی دشتی؛ محمدباقر صدقی؛ مهدی ایمانی مقدم


بررسی ا نتقادی سیاست خانواده در ایران و الزامات راهبردی سیاست‌ گذاری ‌‌‌‌‌خانواده‌محوری

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 83-108

شهلا باقری؛ ُسید مجید مطهرنژاد؛ سیدمحمدحسین سادات چاوشیان


مبانی و بنیان‌های جرم انگاری در پیوستگی با گسترش خشونت در سینما

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 83-104

نرگس رائیجی پارسایی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ اردوان ارژنگ؛ سید مصطفی میرمحمدی میبدی


الگوی اسلامی نظارت بر تبلیغات رسانه‌ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 87-120

محمدرضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی


نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 103-124

مهدی مزینانی؛ سید محمود مرتضوی هشترودی؛ حمید رضا محمدی