تأثیر رسانه‌های جمعی در بازنمایی انتقال ارزش‌های فرهنگی اجتماعی زنان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 5-26

زهرا خضری؛ تهمینه شاوردی؛ عاصمه قاسمی


بررسی چرایی تنوع‌یابی دین‌داری در جامعه ایرانی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 27-46

یاور عیوضی؛ محمد تقی دشتی


رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 29-49

عباس ابراهیمی؛ اصغر اسلامی تنها؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی


بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر در علوم طبیعی نوین

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 29-48

حسن قره باغی؛ داود فاضل فلاورجانی


مولفه ‌های سبک زندگی با تاکید بر دیدگاه اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-56

حسن یوسف زاده


نقش حاکمان در ‌‌دین ‌پذیری جامعه؛ مطالعه موردی گزاره «النَّا سُ عَلَى‏ دِینِ‏ مُلُوکِهِم»

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 37-56

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محسن کبیری راد


بررسی عوامل و جریان‌های اقتصادی مؤثر در توسعه‌ علوم طبیعی نوین

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 39-58

داود فاضل فلاورجانی؛ حسن قره باغی


کاربست‌های نظری مؤثر بر شکل‌گیری «برنامۀ قوی» دیوید بلور

دوره 7، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 41-59

محدثه قشقایی خواص؛ قاسم زائری؛ حمید پارسانیا


واکاوی مفهومی فراغت و سرگرمی از دیدگاه اسلامی

دوره 6، شماره 12، آذر 1401، صفحه 47-68

سیدعبدالله میرخندان؛ حسن خیری


سمن‌ها و توانمندسازی زنان در ایران و بنگلادش

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 50-78

رقیه کرمانیان؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ بنت الهدی بنایی


تحلیل مبانی انسان‌شناختی نظریه‌های امپریالیستی ‌اکتساب‌محور

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 57-78

محمد دینمحمدی؛ مهدی حسین زاده یزدی؛ رضا لطفی مغانجوقی


ارز ش‌های جمع‌گرایانه ایرانیان:فراتحلیل نوع‌دوستی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 57-82

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ الهام عباسی


تحلیل نقش معادشناسی در سبک زندگی اسلامی (با تکیه بر روش شناخت‌درمانی)

دوره 6، شماره 11، تیر 1401، صفحه 57-74

حسین خاکپور؛ مصطفی محمودی صاحبی؛ محمد تقی زند وکیلی


روش‌شناسی بنیادین مفهوم «سنت» در اندیشه آنتونی گیدنز با رویکردی انتقادی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 59-78

علی خدیوی؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی