بررسی عدالت در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر عدالت اجتماعی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 103-122

حسین بستان؛ حفیظ اله فولادی وندا؛ میثم لطیفی؛ مسعود رحمتی


الگوی مراتبی سلامت اجتماعی در منابع اسلامی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 105-124

عباس پسندیده


تبیین هم‌گرایی جهان اسلام بر بنیان «الفت»

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 109-128

حسن یوسف زاده؛ نصرالله نظری


راهبردهای هنجارسازی اجتماعی در تبلیغ دینی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 111-138

سید محسن میرسندسی


بررسی رابطه هوش فرهنگی با رضایت اجتماعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 121-136

محسن علایی بوسجین؛ رباب اخوان


تحلیل جامعه‌شناختی علم حدیث در عصر صدور

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 125-149

قاسم ابراهیمی پور


بررسی نقش فرهنگ قومی در توسعه ورزش

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 135-157

فرحناز قاسمیان؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری؛ محمد سعید ذکایی


تحلیلی آماری از سبک زندگی اسلامی از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 137-152

نفیسه فاضلیان؛ احمدرضا توحیدی


بازخوانی اندیشه‌های اجتماعی انتقادی المیزان نسبت به غرب

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 139-153

صادق گلستانی؛ حمید پارسانیا


بررسی پدیدارشناختی حجاب زنان از منظر گردشگران خارجی (موردمطالعه: مدرسه علمیه ناصریه اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

کریم خانمحمدی؛ الهه دهقانی


تحلیل و بررسی نقش معاد شناسی در سبک زندگی اسلامی ( با تکیه بر روش شناخت درمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

حسین خاکپور؛ مصطفی محمودی صاحبی؛ محمد تقی زند وکیلی


نگرشی جامعه‌شناختی به منابع ترس از جرم (موردمطالعه: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


ظرفیت نهاد حوزه علمیه در سیاست‌های جمعیتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

سیدمحسن میرسندسی


خاستگاه عرف در اجتهاد ، دادرسی و هنجارهای فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

سید میرصالح حسینی جبلی


هم سنجی ارزش اخلاقی اتّحاد و الفت با مودّت ذی القربی و تأثیر آن در رشد معنوی انسان از دیدگاه قرآن و حدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

صدیقه امینی؛ صدیقه امینی؛ امیر توحیدی


انسان مکتب‌ساز از منظر قرآن کریم: نمونه مثالی شهید سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

کریم خانمحمدی