کلیدواژه‌ها = خانواده
واکاوی رابطه طرح قرآنی قوامیت مرد در خانه با آرامش خانواده با رویکرد روان‌شناسی مثبت

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 79-102

مریم رستگار؛ محمد صدقی الانق؛ علی پیرهادی؛ یعقوب عباسی


تحلیلی آماری از سبک زندگی اسلامی از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 137-152

نفیسه فاضلیان؛ احمدرضا توحیدی