نویسنده = حمید پارسانیا
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی اندیشه‌های اجتماعی انتقادی المیزان نسبت به غرب

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 139-153

صادق گلستانی؛ حمید پارسانیا


2. تحلیل رابطه رفتارهای فقها معیار شش قرن اول با شرایط اجتماعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 5-32

محمد دینمحمدی؛ حمید پارسانیا