نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نشانه‌شناختی پدیده انگشتر در میدان نقش‌جهان اصفهان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-110

کریم خانمحمدی؛ مریم غازی اصفهانی


2. ارتباطات میان‌فرهنگی براساس نظریه کنش دعوتی در تناظر با کنش ارتباطی هابرماس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-146

حسن یوسف زاده؛ ابراهیم فیاض؛ کریم خانمحمدی