بررسی مغالطه‌های رسانه‌ای بی.بی.سی فارسی در پوشش اخبار حمله به نفتکش‌های رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق،دانشکده الهیات،واحد کرج،دانشگاه آزاداسلامی،البرز،ایران

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری دوره هفتم مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مدرس دانشگاه‌های افسری ارتش

10.22081/scs.2022.73522

چکیده

گاهی رسانه‌ها برای پاسداری از ارزش منبع و خشنودی مخاطبان خود، با شعار بی‌طرفی، هرگونه پیش‌داوری را در ساخت و پراکنش اخبار، دروغ می‌شمارند و خواستار گزارش درست و آشکار از رویدادهای پیرامونی هستند. از دسته شگردهای بی‌طرف‌نمایی و جهت‌دهی پنهان به افکار عمومی، بهره‌گیری از مغالطه در تولید و انتشار خبر است. از سویی یکی از شبکه‌هایی که با ادعای بی‌طرفی به تولید و انتشار خبر می‌پردازد، شبکه‌ی خبری بی.بی.سی فارسی است. در این پژوهش برای ارزیابی بی‌طرفی این بنگاه خبری در تولید و انتشار اخبار، با مطالعه‌ی موردی و تحلیل مضمون، اخبار ادعای حمله‌ی ایران به کشتی‌های رژیم صهیونیستی در مرداد سال 1400 در دریای عمان و خلیج‌فارس در برنامه خبری 60 دقیقه‌ی فارسی، مغالطات بکارگرفته شده در بیان گویندگان، کارشناسان و گزارش‌های خبری در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت که روی‌هم رفته برنامه‌های منتشر شده در جستار یاد شده، مغالطات بکار رفته در سیزده زمینه‌ی پایه (اهمال سور، بزرگ‌نمایی، علت جعلی، کوچک نمایی، نقل‌قول ناقص، توسل به احساسات، توسل به احتمالات، توسل به ترس، تکرار بدون استدلال، بار ارزشی کلمات، تهدید، سؤال مرکب، علت شمردن امر مقدم) و چهار زمینه‌ی سازمان‌دهنده (تبیین‌های مغالطی، ادعای بدون استدلال، مغالطات در مقام نقد، مغالطات در مقام استدلال) مورد دسته‌بندی قرار گرفت و بر این اساس شبکه‌ی مضامین فراگیر ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها