کلیدواژه‌ها = الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
بررسی عدالت در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر عدالت اجتماعی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 103-122

حسین بستان؛ حفیظ اله فولادی وندا؛ میثم لطیفی؛ مسعود رحمتی