بررسی عدالت در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر عدالت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

4 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22081/scs.2021.72509

چکیده

درباره تعریف عدالت و شیوه‌های اجرای آن همیشه بحث‌های فراوان و پیچیده وجود داشته و در کشور ما نیز خصوصاً پس از انقلاب، درباره آن مناقشه و اختلاف بوده است. در این مقاله، عدالت اجتماعی به معنای «رعایت تناسب و استحقاق» و «ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد جامعه» در نظر گرفته شده است. در بخش‌های گوناگون سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، موضوع عدالت مورد توجه ویژه قرار گرفته و در آن به‌طور گسترده به ابعاد گوناگون عدالت، اعم از عدالت الهی و بشری، عدالت فردی و اجتماعی، عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی، جنسیتی، فضایی، توزیعی، مالیاتی، بین‌نسلی و... پرداخته شده است؛ اما با توجه به اختلاف ‌نظرهای طولانی در کشور در خصوص شیوه تحقق عدالت اجتماعی، از منظر سپردن اقتصاد به دولت یا مردم، راه‌حل صریح و روشن ارائه نشده و از این زاویه، این سند از ویژگی تفسیربردار نبودن برخوردار نیست

کلیدواژه‌ها