کلیدواژه‌ها = نظریه ساخت‌یابی
روش‌شناسی بنیادین مفهوم «سنت» در اندیشه آنتونی گیدنز با رویکردی انتقادی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 59-78

علی خدیوی؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی