روش‌شناسی بنیادین مفهوم «سنت» در اندیشه آنتونی گیدنز با رویکردی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس استانی دفاتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان

2 دانشگاه باقرالعلوم

10.22081/scs.2021.72507

چکیده

از آنجا که تصویر گیدنز از جهان مدرن متأثر از تعریف وی از مفهوم «سنت» است، در این مقاله با بهره­گیری از روش ‌شناسی بنیادین و رویکرد انتقادی، مفهوم «سنت» در اندیشه گیدنز بررسی شد. بررسی‌ها نشان داد که مفهوم سنّت دارای دو معنای مدرن و دینی است. سنت دینی از شریعت سرچشمه می‌گیرد و از دوام، ثبات و استمرار زمانی برخوردار است. در مواردی هم که تغییر زمانی را می‌پذیرد، همچنان از چهره‌ای ازلی، باطنی و ابدی بهره‌مند است. و واژه بدعت مفهومی است که نقطه مقابل سنت قرار دارد. اما در تعریف مدرن، سنتی که در برابر تجدد قرار می‌گیرد سنت اجتماعی است، که کهنگی از آن استشمام می‌شود و دوام و استمرار و قداست نیز عارضه‌ای است که به اصرار پیروان، بر آن تحمیل می‌شود. بنابراین میان مفهوم سنّت به معنای دینی با مدرن شدن به معنای نو شدن و روز آمدی، تضادی بنیادین وجود ندارد، بلکه مدرن شدن به معنای غربی شدن است که منجر به انقطاع و حذف سنّت دینی و هویت افراد و جوامع می‌شود و انسانها را از عرصه یقین به وادی شک و تردید می‌کشاند

کلیدواژه‌ها