کلیدواژه‌ها = روش‌‌‌های تحلیل سیاست
بررسی ا نتقادی سیاست خانواده در ایران و الزامات راهبردی سیاست‌ گذاری ‌‌‌‌‌خانواده‌محوری

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 83-108

شهلا باقری؛ ُسید مجید مطهرنژاد؛ سیدمحمدحسین سادات چاوشیان