کلیدواژه‌ها = میزان شناسایی هویت اشخاص در تصاویر شطرنجی
تعداد مقالات: 1