کلیدواژه‌ها = امپریالیست
تحلیل مبانی انسان‌شناختی نظریه‌های امپریالیستی ‌اکتساب‌محور

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 57-78

محمد دینمحمدی؛ مهدی حسین زاده یزدی؛ رضا لطفی مغانجوقی