کلیدواژه‌ها = جبر اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه کنش انسانی در اندیشه استاد مطهری ره

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-64

حسن خیری؛ حمید دهقانیان