نویسنده = رباب اخوان
بررسی رابطه هوش فرهنگی با رضایت اجتماعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 121-136

محسن علایی بوسجین؛ رباب اخوان