نویسنده = محمدحسین هاشمیان
تعداد مقالات: 2
1. نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 103-124

مهدی مزینانی؛ سید محمود مرتضوی هشترودی؛ حمید رضا محمدی


2. نظام دانش‌آموختگی جامعةالمصطفی بر مبنای الگوی تحلیلی زنجیره ارزش

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 79-105

محمدحسین هاشمیان؛ روح اله دهقانی