نویسنده = حسن یوسف زاده
تبیین هم‌گرایی جهان اسلام بر بنیان «الفت»

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 109-128

حسن یوسف زاده؛ نصرالله نظری


شیوه مواجهه با مسائل اجتماعی

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 1-27

حسن یوسف زاده؛ رضا لطفی مغانجوقی