نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دوره هفتم مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مدرس دانشگاه‌های افسری ارتش

2 استاد سطوح عالی ;حوزه علمیه قم

3 دکتری فقه و مبانی حقوق،دانشکده الهیات،واحد کرج،دانشگاه آزاداسلامی،البرز،ایران

SCS-2002-1014(R2)

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی نقش دولت در برابر فرهنگ در جامعه اسلامی از دیدگاه امام خمینی است. امام به‌عنوان شخصیتی که شأنیت فلسفی، فقهی، سیاسی و عرفانی دارد منظومه‌ی اندیشگانی به‌هم‌پیوسته و گسترده‌ای دارند که بررسی آن را سهل ممتنع می‌کند: سهل از این جهت که اجزاء اندیشه‌ی ایشان به‌هم‌پیوسته و نسبت به هم،‌ تبیین‌گر و هم‌افزا بوده و هر بخش، موید بخش دیگر است؛ ممتنع از این جهت که دریافت دیدگاه ایشان نیازمند مجال موسع و تاملاتی گسترده‌ از این مقال می‌باشد.
برای رسیدن به هدف یادشده، دیدگاه‌های امام در دو کتاب «ولایت فقیه» و «صحیفه» که هر دو شأنیت بیان و تبیین موضوعات سیاسی و مدیریت جامعه را دارند و اولی عمدتا ناظر بر اندیشه‌‌‌ی حکومتی و دومی برخوردار از اندیشه‌های فرهنگی ایشان است با روش تحلیل داده‌بنیاد مورد مطالعه و کاوش قرار گرفته و در مجموع 6 اصل برای دولت اسلامی و 306 کد برای فرهنگ در جامعه ی اسلامی استخراج شد. کدها در 19 مقوله و 5 مفهوم دسته‌بندی شدند که معرف نقش دولت در برابر فرهنگ در جامعه ی اسلامی با عنوان «هدایت جامعه‌محور تعالی‌گرا» بودند.

کلیدواژه‌ها