راهنمای نویسندگان

نشریه «مطالعات فرهنگی اجتماعی» در پذیرش، رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

 

مقالات ارسالی به نشریه «مطالعات فرهنگی اجتماعی» نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

 

چنانچه مقاله‌ای مستخرج از پایان نامه تحصیلی یا طرح پژوهشی خاصی باشد، نویسنده موظف است در صفحه اول مقاله اطلاعات دقیق پایان نامه یا طرح مربوطه را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله ای که نشریه «مطالعات فرهنگی اجتماعی» متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند.

 

نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه «مطالعات فرهنگی اجتماعی» جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

 

نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

 

انواع مقالات

 نشریه«مطالعات فرهنگی اجتماعی» صرفا مقالات پژوهشی اصیل را می پذیرد.

* نشریه«مطالعات فرهنگی اجتماعی» از پذیرش مقالات ترجمه ای معذور است.

 

ساختار مقالات

توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر مجله «مطالعات فرهنگی اجتماعی» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی گردد. بنابراین نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند.

 

1.  درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه های چکیده باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.

 

2.  درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعدادکلیدواژه ها باید بین4 تا 8 کلیدواژه باشد.

 

3.حجم مقاله حداکثر7500 کلمه باشد.

 

4.مشخصات فردی نویسندگان

 

***وابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود. 

 

       الف) اعضای هیات علمی :

رتبه علمی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

 ب) دانشجویان:

دانشجوی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

 

ج)  افراد و محققان آزاد :

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

 

د)  طلاب: 

سطح(2،3،4)، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست الکترونیکی. 

 

  • نکته: درج ایمیل برای همه نویسندگان الزامی است. همه مکاتبات از طریق ایمیل صورت گرفته و هرگونه نقص در این زمینه برعهده نویسنده می باشد.

 

 

 

5.  نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

 

  • فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد. هنگام ارسال مقاله باید نامه ‌ای مبنی بر تایید «نویسنده مسئول» با امضای کلیه نویسندگان مقاله به مجله ارسال شود.

 

6.  بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند؛ الزامی است.

 

7.  فرمت استناددهی

 

 روش استناددهی نشریه «مطالعات فرهنگی اجتماعی»    APA   است. نویسندگان موظفند همه استنادهای درون متنی و پایان اثر را دقیقا بر اساس الگوی پیوستی درج کنند.

 

فرایند پذیرش مقالات

 

1- ابتدا ارسال مقاله از طرف نویسنده بصورت کامل و در دو فایل : الف) بدون نام نویسندگان و اصل فایل مقاله و ب) فایل مشخصات نویسندگان

 

2- ارزیابی اجمالی از طرف سردبیر نشریه

 

3- در صورت قبولی در ارزیابی اولیه و اجمالی و بعد از پرداخت حق ارزیابی از طرف نویسنده به مبلغ 100.000 تومان

 

4- ارزیابی تفصیلی مقاله از طرف دو ارزیاب

 

5- بعد از موافقت و کسب امتیاز لازم برای رتبه علمی پژوهشی واریز مبلغ 300.000 تومان از طرف نویسنده مسئول دانشجو و مبلغ 400.000 تومان از طرف نویسنده مسئول دکتری برای مراحل بعدی

 

6- ارسال مقاله برای ویراستاری

 

7- ارسال مقاله برای صفحه آرایی

 

8- انتشار مقاله

 

* نکته: ترجمه چکیده دقیق انگلیسی مقاله (نه از طریق نرم افزارهای ترجمه) به عهده نویسنده مقاله می باشد.