کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
تحلیل نقش معادشناسی در سبک زندگی اسلامی (با تکیه بر روش شناخت‌درمانی)

دوره 6، شماره 11، تیر 1401، صفحه 57-74

حسین خاکپور؛ مصطفی محمودی صاحبی؛ محمد تقی زند وکیلی


واکاوی رابطه طرح قرآنی قوامیت مرد در خانه با آرامش خانواده با رویکرد روان‌شناسی مثبت

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 79-102

مریم رستگار؛ محمد صدقی الانق؛ علی پیرهادی؛ یعقوب عباسی


مولفه ‌های سبک زندگی با تاکید بر دیدگاه اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-56

حسن یوسف زاده