کلیدواژه‌ها = هدایت فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی ره

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-105

سید محمود مرتضوی هشترودی؛ مهدی مزینانی