آرایش‌رسانه‌ایِ شبکه‌های اجتماعی در مسأله قتل رومینا اشرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه علوم ارتباطات موسسه شناخت

SCS-2007-1052(R1)

چکیده

صفحات و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی همچون دیگر رسانه‌ها توانمندی بالایی در برساخت معنا دارند. با وقوع مسائل مهم در جامعه، هر یک از جریان‌های رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی سعی در برساخت معنای موردنظر دارد و در نهایت، معنایی که بتواند بیشترین توجه را به خود جلب کند، به عنوان روایت غالب، پیروز میدان خواهد بود. «قتل رومینا اشرفی» یکی از مسائل مهم جنسیتی در بهار99 است که سعی شد روایت خاصی از آن برساخت شود. در این مقاله با تبیین الگوی آرایش رسانه‌ای و نیز استفاده از روش تحلیل‌مضمون، روایت غالب در مسأله قتل رومینا خوانش می‌شود. بنابر این واکاوی، دکترین جریان غالب، «سیاسی کردنِ فضای جنسیتی در نظام ایران» است و بر اساس این دکترین، راهبردهای هشت‌گانه‌ی تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران و نفرت‌پراکنی، تبعیض جنسیتی و بی‌عدالتی در قوانین ایران، تخریب اسلام و فقه شیعی، تطهیر پهلوی، فرهنگ پدرسالار و زن‌ستیز ایران، ترویج تفکر فمینیستی منطبق بر مسأله، فضاسازی خبری و فضاسازی هیجانی در سه لایه شناختی، اقناعی و روانی در مسأله قتل رومینا به کار برده شده است.

کلیدواژه‌ها