کلیدواژه‌ها = استعمارستیزی
بررسی تطبیقی آزادی خواهی از جنبه اجتماعی اسلامی در شعر ایلیا ابوماضی و محمدتقی بهار

دوره 6، شماره 11، تیر 1401، صفحه 97-114

مهین اقدامی؛ محمود شکیب؛ لیلا قاسمی حاجی زاده