کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناختی
بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر در علوم طبیعی نوین

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 29-48

حسن قره باغی؛ داود فاضل فلاورجانی