کلیدواژه‌ها = سفرنامه های مسلمین
سفرنامة ابن‌بطوطه و نهادهای اجتماعی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 29-56

نعمت الله کرم الهی؛ شمس الله مریجی؛ محمد جوادفر