نویسنده = عاصمه قاسمی
تأثیر رسانه‌های جمعی در بازنمایی انتقال ارزش‌های فرهنگی اجتماعی زنان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 5-26

زهرا خضری؛ تهمینه شاوردی؛ عاصمه قاسمی