نویسنده = ���������� ������������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی سیاست خانواده در ایران و الزامات راهبردی سیاست گذاری خانواده محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

شهلا باقری؛ ُسید مجید مطهرنژاد؛ سید محمد حسین سادات چاوشیان،