بررسی راهبردهای اجتماعی و سیاسی فرهنگ ایثار و شهادت در توسعه تمدن نوین اسلامی (با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

10.22081/scs.2022.64662.1170

چکیده

فرهنگ ایثار و شهادت از اساسی‌‌ترین الزامات ‌شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معرفی شده است؛ استناد به فرمایشات معظم له‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نقش‌آفرینی راهبردهای اجتماعی و سیاسیِ مکتب ایثار و شهادت در پایداری و توسعه تمدن نوین اسلامی به‌عنوان امری قطعی و مسلم مورد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأکید قرار گرفته که همین امر موجب ضرورت پرداختن به این موضوع شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بنابراین بازبینی موضِع‌گیری رهبری معظم و تبیین اندیشه‌‌‌های بلند ایشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از مبادی متقن و از مطالعات بنیادین در راهبردهای اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که از دیدگاه رهبری معظم‌‌‌‌‌‌‌‌، کدام‌یک از راهبردهای اجتماعی و سیاسیِ فرهنگ ایثار و شهادت نقش حداکثری را در توسعه تمدن نوین اسلامی ایفا می‌کند؟ با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و توصیف و تحلیل داده‌‌‌‌ها و با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری نتایج نشان می‌دهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ضمانت ارزش‌‌‌های فطری در مدار توحید محوری توأم با تعمیق روحیه گذشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توجه به عدالت‌خواهی و همچنین عزت‌مندی در جهت آزادی‌خواهی امت اسلامی از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهم‌ترین راهبردهای اجتماعی در جهت نیل به توسعه تمدن نوین اسلامی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عدم وابستگی به بیگانگان در میادین علم و توسعه و نیز خنثی‌‌‌‌‌کردن فتنه‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌به‌واسطه دشمن‌‌‌‌‌‌شناسی از بارزترین راهبردهای مکتب ایثار و شهادت در تحقق و شکوفایی تمدن نوین اسلامی است‌‌‌‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  1. ابن منظور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد بن مکرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، (1405ق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)، لسان العرب‌‌‌‌‌‌‌‌، قم:نشر ادب الحوزه‌‌‌‌‌‌‌‌.
  2. احمدی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد مهدی‌‌‌‌‌‌‌‌، (1388‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، قم: بوستان کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌.
  3. افتخاری‌‌‌‌‌‌‌‌، اصغر‌‌‌‌‌‌‌‌، (1388ش)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، انقلاب اسلامی و امنیت ملی؛ درآمدی برتحول گفتمانی‌‌‌‌‌‌‌‌، راهبرد امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران‌‌‌‌‌‌‌‌، گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران:دانشگاه امام صادقj‌‌‌‌‌‌‌‌.
  4. پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: www‌‌‌‌‌‌‌‌.khamenei‌‌‌‌‌‌‌‌.ir.
  5. جرادی‌‌‌‌‌‌‌‌، شیخ شفیق، (1392ش)‌‌‌‌‌‌‌‌، «نگرش توحیدی و ارزش‌‌‌های تمدنی»‌‌‌‌‌‌‌‌، مجموعه مقالات اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران:انتشارات سروش‌‌‌‌‌‌‌‌.
  6. خامنه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سید علی‌‌‌‌‌‌‌‌، گزیده بیانات برگرفته از وب‌گاه:www‌‌‌‌‌‌‌‌.khamaneei‌‌‌‌‌‌‌‌.ir .
  7. دهخدا‌‌‌‌‌‌‌‌، علی اکبر‌‌‌‌‌‌‌‌، (1377‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش)، لغت‌نامه دهخدا‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران:گلشن‌‌‌‌‌‌‌‌.
  8. غفاری هشجین‌‌‌‌‌‌‌‌، زاهد و مریم دژگیر‌‌‌‌‌‌‌‌، (1390‌ش)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در فرهنگ سیاسی تشیع با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأکید بر نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت‌‌‌‌‌‌‌‌، قم:انتشارات دانشکده اصول‌الدین‌‌‌‌‌‌‌‌.
  9. فرمهینی فراهانی‌‌‌‌‌‌‌‌، محسن، (1388‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش)، مبانی اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌، همایش ملی توسعه وتحول در فرهنگ اسلامی، تهران: دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌‌‌.
  10. مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری‌‌‌‌‌‌‌‌، (1375‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش)، حدیث ولایت‌‌‌‌‌‌‌‌، تدوین دفتر مقام معظم رهبری‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌.
  11. معین‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد‌‌‌‌‌‌‌‌، (1388‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش)، فرهنگ فارسی معین‌‌‌‌‌‌‌‌، تهران:امیر کبیر‌‌‌‌‌‌‌‌.