کلیدواژه‌ها = مبانی معرفتی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی اندیشه‌های اجتماعی انتقادی المیزان نسبت به غرب

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-153

صادق گلستانی؛ حمید پارسانیا