کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 5
1. نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی ره

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-105

سید محمود مرتضوی هشترودی؛ مهدی مزینانی


2. راهبردهای هنجارسازی اجتماعی در تبلیغ دینی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-138

سید محسن میرسندسی


3. سیر تحول نظریه‌ تمدن در اندیشه معاصر مسلمین

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22

شمس الله مریجی؛ حمیداله فاضل قانع


4. الگویی مطلوب از شاخص های سنجش امور فرهنگی در رسانه ملی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-62

محمد سلیمی؛ سیدرضا صالحی امیری


5. بازسازی رابطه فرهنگ و سیاست‌گذاری مبتنی بر حکمت صدرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-134

سیدمحمدعلی غمامی