دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تبیین همگرایی جهان اسلام بر بنیان «الفت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

حسن یوسف زاده؛ نصرالله نظری


2. بررسی انتقادی سیاست خانواده در ایران و الزامات راهبردی سیاست گذاری خانواده محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

شهلا باقری؛ ُسید مجید مطهرنژاد؛ سید محمد حسین سادات چاوشیان،


3. تحلیل جامعه‌شناختی علم حدیث در عصر صدور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

قاسم ابراهیمی پور


4. مروری بر مفهوم و شاخص‌های توسعه و پیشرفت با نگرش اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

مهدی نصیری


5. بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر در علوم طبیعی نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

حسن قره باغی؛ داود فاضل فلاورجانی


6. آرایش‌رسانه‌ایِ شبکه‌های اجتماعی در مسأله قتل رومینا اشرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

حفیظه مهدیان


7. وضعیت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از سالمندان کشور؛ یک مطالعه‌ی میان استانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

رضا کیانی


8. نقش حاکمان در دین پذیری جامعه، مطالعه موردی گزاره «النَّاسُ عَلَى‏ دِینِ‏ مُلُوکِهِم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محسن کبیری راد


9. تحلیل مضمون عوامل موثر بر فرهنگ تضاد نزد ایرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

یاور عیوضی؛ مهدی ایمانی مقدم؛ محمدباقر صدقی؛ محمدتقی دشتی