کلیدواژه‌ها = فطرت
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی اندیشه‌های اجتماعی انتقادی المیزان نسبت به غرب

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-153

صادق گلستانی؛ حمید پارسانیا


2. نظریه کنش انسانی در اندیشه استاد مطهری ره

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-64

حسن خیری؛ حمید دهقانیان