کلیدواژه‌ها = زنجیره ارزش
نظام دانش‌آموختگی جامعةالمصطفی بر مبنای الگوی تحلیلی زنجیره ارزش

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 79-105

محمدحسین هاشمیان؛ روح اله دهقانی