کلیدواژه‌ها = مطالعات ‌قرآنی
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-49

عباس ابراهیمی؛ اصغر اسلامی تنها؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی