نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نشانه‌شناختی پدیده انگشتر در میدان نقش‌جهان اصفهان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-110

کریم خانمحمدی؛ مریم غازی اصفهانی