نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی اسلامی نظارت بر تبلیغات رسانه‌ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-120

محمدرضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی